MUKANA TYÖSI ÄÄRELLÄ

lamppusyttyy

Mikä ihmeen työnohjaus

Luottamus ja sitoutuminen

Työnohjaus perustuu aina luottamukseen - se mitä ohjauskerroilla puhutaan jää siihen tilaan ja ympäristöön missä työnohjaus toteutuu.

Koskien yhtäläisesti työnohjaajaa kuin ohjattavaa/ohjattavia.

Uteliaisuus työtä kohtaan

Työnohjaus on oman työn tarkastelua ja tutkimista, sen tavoitteellista kehittämistä, siihen liittyvien haasteiden ja ongelmien käsittelyä, joskus jopa ratkaisujen löytämistä.

Minä työssä

Työnohjaus on itsestä oppimista työntekijänä, uuden löytämistä omasta tutusta työstä.

Työmotivaatio, työssä jaksaminen, työviihtyvyys, työturvallisuus ja työhyvinvointi - kaikkien niiden sisältyminen omaan työhön ja työtehtäviin.

Kuuntelu

Työnohjaus on puhumista ja kuuntelemista, tilan antamista myös omista poikkeaville mielipiteille.

Näkökulmat

Työnohjaus on erilaisten näkökulmien ja eri tapojen kokea sama asia kohtauttamista. Se on erilaisten käsitysten hyväksymistä ja tiedostamista, oppimista myös omista poikkeavista näkökannoista.

Yhteistä työtä

Työnohjaus on yhteistä pyrkimystä kohti samaa päämäärää ja tavoitetta, oman työn ja yhteisen työn kehittämistä.

Yhteistyötä.

Viitekehys...konteksti... vai ihan vaan suomeksi RAAMI

Mistä tahansa työnohjauksen vinkkelistä ohjauskertoja toteutetaan, oli lähestymistapa sitten voimavarakeskeinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen tai systeeminen - koen työnohjaustilanteiden oleellisimmaksi ja tärkeimmäksi perustaksi ilmapiirin, läsnäolon ja vuorovaikutuksen - näiden kautta mahdollistuvan toimivan dialogin, olosuhteet sen syntymiselle ja kehittymiselle jakson aikana.

Kuten myös sen, että olemme yksilöinä oman historiamme tuloksia ja aiemmat kokemuksemme määrittävät osaltaan sitä miten käyttäydymme ja toimimme juuri nyt.

Menetelmistä ja menneestä

Perinteisen keskustelun ja yhdessä asioiden tarkastelun ja pohtimisen lisäksi työnohjauksissa on mahdollista käyttää apuna toiminnallisia menetelmiä mikäli niiden käyttäminen tuntuu luontevalta.

Työnohjausta voidaan toteuttaa joko omissa tiloissani (MotivoX, Karkku Sastamala) tai työpaikallasi.

Työnohjaus ei ole kuitenkaan sidottu tiukasti mihinkään paikkaan - se on mahdollista toteuttaa myös kävellen, luontotyönohjauksena tai meloen (yksilötyönohjaus).

Oma tausta

Työnohjaahjakoulutuksen (STOry) lisäksi käytössä on myös NLP-osaaminen ja yli 30v. terapiatyön kokemus (toimintaterapia) laajasti erilaisten kohderyhmien kanssa työskentelemisestä sekä yli 20v. toiminta vammaisurheilun valmentajatehtävissä.

Ota yhteyttä

Mikäli haluat lähettää yhteydenottopyynnön tai lisätietoja, voit tehdä sen oheisella lomakkeella tai puhelimitse soittamalla

Kimmo Aalto / MOTIVOX
p. 0500-797758
kaalto(at)motivox.fi